רסיסים של שמחה -מסר מהאחד.

פוסט תקשור מהאחד

 

בעולם חומרי שלכם – מכסה זכוכית השלם נפל והתנפץ לרסיסים. גדולים וקטנים איבד את מהותו ומשמעותו . אך ואז שחרר את כבליו , שחרר את גופו לחופשי . הוא האני  האחד נמצא בכל רסיס ורסיס . מפוזר הוא בכל מקום וחומר . בגבהים שונים ומגיע גם ממתחת לאן והיכן המקום הלא נודע .

הופתענו . התגלות בו בגילוי רב הוא כוחו כמו שרבים הם פניו וגדולים הם עוצמותיו .

שכן רגע לפני מאוחדים הם לאחד ורגע אחרי הוא האחד מפוזר בכל מקום בכל גודל וצורה לרסיס מהכלל.

אתם הרסיסים , אחבר את כולכם יחדיו ונתאחד לאחד השלם.

כאשר המחסום (מכסה) נשבר . נגלה עולם חדש .

היו ערים רסיס לרסיס, כי מהאחד באתם ואל האחד תשובו .

כל רסיס מהאלוהות הוא . אור טהור אור מלא אור מזוכך .

מאור שמחתו באנו

מאור שמחתו נשוב

****האיחוד ****